Undervisningsplan

 

Undervisningsplan på grundlag af Historisk metode og teksterne på hjemmesiden

 

1. Introduktion. Historisk metode. p. 13-24

Eks. Columbus' skibsjournal

 

2. Historisk erkendelse. Slutning til virkeligheden. Slutning fra beretning. p. 56-66

Slutning fra frembringelse. Tegn-begrebet og slutning til virkeligheden.

Eks. Columbus' skibsjournal

 

3. Historisk forskning. Forhåndsteorier. Erkendelsesinteresse. p. 52-55

Kildekritik, Historisk teknik og Historisk metode. p. 25-27

Erkendelsesproblemet. p. 28-37

Eks. Pigafetta

 

4. Kildebegrebet. Det funktionelle kildebegreb. Det materielle kildebegreb. p. 66-81

Eks. Det stockholmske blodbad. Aktstykket og relationen

 

5. Kildeidentifikation. Ophavssituationen. p. 82-92

Eks. Telefax’en fra Tamilrapporten

Eks. Kroningsdokumentet fra Kalmar 1397

Eks. Unionsbrevet fra Kalmar 1397

 

6. Kildeidentifikation. Uægte kilder. p. 93-101

Eks. Det konstantinske Gavebrev

 

7. Fortolkning. Hvem meddeler hvad til hvem i hvilken situation? p. 102-111

Eks. Esrom klosters brevbog

Eks. Ciceros brev til Atticus 15.2. 61 f.v.t.

 

8. Fortolkning. Mål: at forstå forfatterens intenderede mening. p. 112-24

Eks. Buhls radiotale

Eks. J.O. Krags dagbogsnotits

 

9. Slutning fra frembringelse. Sproghandlinger. p. 125-34

Eks. Knud den Helliges gavebrev til Lundekapitlet 1085

Eks. Breve fra kong Niels’ regeringstid

 

10. Slutning fra frembringelse. Frembringelsen som løsningen på et specifikt problem. p. 134-42

Eks. Niels Bohrs brevudkast til Heisenberg

 

11. Slutning fra beretning. Troværdighedsvurdering. Ophavssituation. p. 143-51

Eks. Niels Bohrs brevudkast til Heisenberg

Eks. Jenni Birklunds notater

 

12. Slutning fra beretning. Troværdighedsvurdering. Første- og andenhåndskilder. p. 151-57

Eks. Louis Pio til Fr. Engels

Eks. H.V. Clausens rapport

 

13. Slutning fra beretning. Troværdighedsvurdering. Kilderne slægtskab:

Primære og sekundære kilder. Afhængighed. p. 157-66

Eks. Grundtvigs begravelse: J.K. Madsen: NFS Grundtvigs Jordefærd og K. Berntsen: Erindringer fra Manddommens Aar

 

14. Slutning fra beretning. Tendens. p. 166-72

Eks. H.V. Clausens rapport

Eks. Justitsministeriets rapport om dommen over Pio, Brix og Geleff

 

15. Slutning fra beretning. Troværdighedsvurdering. Meddelelsens overlevering. p. 173-81

Andenhåndskilder

Eks. A.F. Kriegers dagbøger

Brevveksling mellem Lise Meitner og Max von Laue

 

16. Kombinationer af slutning fra frembringelse og fra beretning. p. 182-87

Eks. Supplica til det pavelige poenitentiaria

 

17. Hypotese- og teoridannelsen. Poppers falsifikationsteori. p. 188-201

Eks. Mohrs referater af mødet med Ritter

Eks. Henrik Nissen: Mohrs referater

 

18. Hypotesedannelsen. Kendsgerninger og teorier. p. 201-11

Eks. Justitsministeriets rapport om dommen over Pio, Brix og Geleff

 

19. Hypotesedannelsen. Er en intentionsforklaring en årsagsforklaring? p. 211-25

Eks. Collingwood

 

20. Inddragelsen af metoder fra andre fag. Økonomi. p. 226-33

Eks. Uddrag af perlestikkerbogen

 

21. Inddragelse af metoder fra andre fag. Antropologi og litteraturfagene. p. 233-45

Eks. Stephen Greenblatt: The Wonders of the New World

 

22. Historisk fremstilling. Hayden White. p. 246-54

Eks. Bo Lidegaard: Jens Otto Krag

 

23. Historiefaget og den postmoderne udfordring. p. 255-62