Indhold

 

Indledning 9
 
Historisk metode 13
 
Erkendelsesproblemet 28
 
Erslevtraditionen og opfattelsen af erkendelsen 41
 
Historisk forskning 52
 
Historisk erkendelse 56
 
Kildebegrebet 66
 
Kildeidentifikation 82
 
Fortolkning 102
 
Slutning fra frembringelse 125
 
Slutning fra beretning 143

 

Kombinationer af slutning fra frembringelse og slutning fra beretning 182

 

Hypotese- og teoridannelsen 188

 

 
Inddragelse af metoder fra andre fag 226
 
Historisk fremstilling 246
 
Efterskrift: Historisk metode efter årtusindskiftet.

 

Den postmoderne udfordring? 255
 
Noter 263
 
Litteratur 271
 
Register 273