Velkommen!


Historisk metode er den første danske lærebog i historisk metode siden Kr. Erslevs berømte kildekritik, der i mere end 100 år har udgjort fundamentet for historie som videnskabeligt fag i Danmark.
 
Historisk metode er forankret i den dansk-nordiske metodetradition, men belyser samtidig, hvordan de klassiske opfattelser af, hvad videnskabelig erkendelse er – empirisme, positivisme og hermeneutik – må revideres i lyset den naturvidenskabelige og filosofiske udvikling i det 20. århundrede. Bogens udgangspunkt er, at historisk forskning bliver til i et samspil mellem historikerens forhåndsteorier om virkeligheden og metodisk analyse af historiske kilder. De vigtigste metodiske principper – kildebegrebet, kildeidentifikation, fortolkning, slutning fra frembringelse, slutning fra beretning, hypotese- og teoridannelsen m.m. – bliver gennemgået og forklaret med konkrete eksempler, og forskellige opfattelser bliver taget op til diskussion. Bogen slutter med en oversigt over tendenser og perspektiver i metodebegrebets udvikling efter den ”sproglige vending”.
 
Historisk metode er skrevet som lærebog til studerende, men kan læses af alle, der ønsker en indføring i historieforskningens grundprincipper og en forståelse af den måde, hvorpå principperne finder anvendelse i praksis.
 
På denne hjemmeside kan du finde supplerende materiale til bogen og forslag til en undervisningsplan på grundlag af bogen og teksterne på hjemmesiden. De kildetekster, der bliver citeret i bogens eksempler, er tilgængelige i fuld længde eller i længere uddrag i forbindelse med de kapitler, hvori de nævnes.
 
Siden vil løbende blive justeret og opdateret. Ris og ros – helst det sidste – og forslag til forbedringer modtages gerne!

Klik her for at købe bogen